Biometrics for Enterprise Access Control

Access Control Solution

18/04/2020 10:55:23 AM | 1494

Sinh trắc học để kiểm soát truy cập doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp đã triển khai sinh trắc học để kiểm soát truy cập vì nó là một hệ số nhân hiệu quả của khoản đầu tư đã được thực hiện vào hệ thống kiểm soát truy cập. Hệ thống kiểm soát truy cập cung cấp khả năng kiểm soát, trong khi sinh trắc học cung cấp trách nhiệm giải trình và độ chính xác.

Việc sử dụng sinh trắc học trong các ứng dụng Kiểm soát truy cập doanh nghiệp là một sự phù hợp tự nhiên. Sinh trắc học tăng cường bảo mật một cách đáng kể bằng cách cung cấp xác minh thực tế được đảm bảo về danh tính của một người. Hệ thống thẻ/ fob chỉ đảm bảo rằng có thẻ - bất kỳ ai cũng có thể giữ thẻ. Hệ thống PIN chỉ đảm bảo cho mọi người biết mã pin đang tồn tại. Thực tế sinh trắc học đảm bảo rằng người được phép truy cập thực sự là người đang cố gắng thực hiện quyền truy cập.

Việc trang bị thêm sinh trắc học vào hệ thống kiểm soát truy cập hiện có hoặc cài đặt sinh trắc học vào một hệ thống kiểm soát truy cập mới là một quá trình đơn giản. Hệ thống kiểm soát truy cập và sinh trắc học thường sử dụng một giao thức tiêu chuẩn có tên Wiegand. Đầu đọc sinh trắc học được lắp đặt thay cho đầu đọc thẻ HID iClass, đầu đọc thẻ HID Proximity, đầu đọc thẻ Standard Proximity (đầu đọc thẻ Mifare/ đầu đọc thẻ Desfire) và pin pads. Trong một hệ thống kiểm soát ra vào dựa trên thẻ điển hình, người đó xuất trình một thẻ và một số duy nhất được đọc từ thẻ và sau đó được gửi đến bộ điều khiển cửa. Khi một hệ thống sinh trắc học được sử dụng, người đó sẽ xuất trình sinh trắc học đó. Trong vòng chưa đầy một giây, người đó sẽ được xác định và cùng một số duy nhất được gửi đến bộ điều khiển cửa. Tất cả các quy tắc kiểm soát truy cập hiện có sau đó được áp dụng. 

Triển khai Kiểm soát truy cập doanh nghiệp gần đây dựa trên đăng ký Identity One's BioManager và giải pháp phần mềm trung gian BioBridge. Khách hàng ở đây là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu vực với nhiều địa điểm. Đối với ứng dụng này, khách hàng yêu cầu nhiều trạm đăng ký tại các địa điểm khác nhau để nhân viên không phải đi lại. Việc đăng ký đã được thực hiện trong một trình duyệt web trên mạng nội bộ đó. Bộ phận CNTT cũng yêu cầu kiểm soát tập trung và tích hợp liền mạch với hệ thống kiểm soát truy cập hiện có để tránh nhập dữ liệu trùng lặp. Họ cũng yêu cầu rằng khi người dùng chấm dứt hoặc từ chức, hồ sơ sinh trắc học đã tự động bị vô hiệu hóa/ xóa và để điều này được quản lý từ hệ thống kiểm soát truy cập. Identity One’s BioManager Enrollment và nền tảng phần mềm trung gian BioBridge đã cung cấp tất cả các chức năng cần thiết và khách hàng có thể đạt được một hệ thống có độ chính xác cao và đáng tin cậy trong vài ngày. Tất cả cơ sở hạ tầng và dữ liệu hiện có của hệ thống kiểm soát truy cập hiện tại của họ đã được tận dụng để mang lại lợi tức đầu tư nhanh chóng và cấp số nhân cho khoản đầu tư kiểm soát truy cập hiện có của họ.

Hệ thống sinh trắc học dấu vân tay là một giải pháp có độ chính xác cao và hiệu quả về chi phí để kiểm soát truy cập của doanh nghiệp. Mức độ thuận tiện và bảo mật cao nhất đạt được khi sử dụng kết hợp ven và vân tay.Bài viết cùng chuyên mục

• Lightning system

• Smart City

• CCTV

• Financial Institutions


IDLinks Việt Nam - Công ty công nghệ tự động điều khiển và bảo mật - Tư vấn thiết kế, vật tư nhân công trọn gói toàn quốc.

© 2020 Copyright by idlinks.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Hôm nay: 12,556   Tổng số: 675,865